Bouwen met Stro, doe het goed of doe het niet!

Strobouw is ongeveer het summum van ecologisch bouwen en verbouwen. Het kan in een aantal verschillende bouwmethodes onbewerkt gebruikt worden.

 

De voordelen van strobouw:

 1. Stro en hout nemen stikstof op in het groeiproces, daarmee wordt de stikstof uitstoot die ontstaat in het bouwproces en transport gecompenseerd.
 2. Hetzelfde geldt voor CO2. Stro en hout, materialen die al veel CO2 hebben opgenomen tijdens de groei, neutraliseren ruimschoots de CO2 uitstoot van het transport en bouwproces.
 3. De muren van stro en leem zijn dampopen en geven gecombineerd met een pleisterlaag van leem een gezond en prettig binnenklimaat.
 4. Stro isoleert erg goed. Afhankelijk van de kwaliteit van de balen en de persing tot boven Rc 8,0.
 5. Stro en leem zijn 'biobased' materialen.
 6. De materialen zijn C2C, cradle to cradle. Hiermee wordt o.m. het afval/puin probleem bij de bouw grotendeels opgelost.
  In de middeleeuwen werd er al een mengsel gebruikt van stro en leem binnen een houten vakwerk.

In de jaren 50 van de 19e eeuw werd de mechanische strobalenpers ontwikkeld. Hiermee was een machine ontstaan die van landbouwgewassen een gecomprimeerd blok kon persen. Effectief voor vervoer en opslag. En dat niet alleen: al snel werden de balen als bouwblok gebruikt om een hut of huis te bouwen, of te isoleren. De landbouwgewassen rogge en tarwe bleken de beste halmen te hebben om een consistente (stro) baal te persen, die ook geschikt is om een bepleistering op toe te passen.


Het Burke house in Alliance, Nebraska, is het oudste nog bestaande strobalengebouw. Het werd gebouwd in 1903. Door de opkomst van cement verdween in de loop van de 20ste eeuw strobalenbouw volledig uit beeld. Aan het eind van de jaren '70 zorgen een aantal enthousiaste mensen voor een heropleving van strobouw. Die revival ontstond omdat langzamerhand bewustzijn ontstond van de negatieve milieu impact van heel wat moderne bouwmaterialen.

 

Er zijn in de loop van de tijd diverse manieren ontstaan om stro te gebruiken voor het bouwproces. Zo werden in Rusland los gestapelde balen buiten om het huis geplaatst als extra isolatieschil in de winter, in het voorjaar werden ze gewoon weer verwijderd.

In N-Amerika werden de eerste strobouwwerken volgens het 'Nebraska' of load bearing systeem gebouwd. Het Nebraska systeem is een zelfdragend strobalensysteem dat wordt afgepleisterd, waarbij de pleisterlaag bijdraagt aan de constructieve stevigheid. Dit was geen luxe. In de Nebraska Sandhills waren weinig bouwmaterialen te vinden om huizen te bouwen.

 

In de loop van de vorige eeuw zijn er vervolgens diverse bouwmethodes in verschillende landen met strobalen of met (zelfdragende) jumbo strobalen toegepast (zie foto's). Om aan de moderne constructieve eisen te kunnen voldoen wordt er tegenwoordig vooral gebouwd met strobalen i.c.m. een houtskeletsysteem, of met prefab-systemen. Een Europees gecertificeerd systeem wordt bijvoorbeeld geleverd in Nederland door Ecococon (link naar video op Youtube).

 

Vooroordelen strobouw:

 1. Last van ongedierte:
  Bij de overweging om met stro te gaan bouwen kunnen er zorgen zijn over ongedierte. Dat is niet nodig want stro bevat cellulose, knaagdieren en insecten houden daar niet van. Daarnaast is er geen graan (en dus voeding) meer te vinden in strobalen. De lemen pleisterlaag en de juiste bouwvolgorde zorgen ervoor dat de stro uiteindelijk volledig wordt afgeschermd van 'beestjes'.
 2. Brandgevaarlijk:
  Mits op de juiste wijze gebouwd is een strobalen wand brandveilig. Uit brandtesten is gebleken dat een goed geperste wand die van binnen en buiten is bepleisterd met 2 cm leem, een brandweerstand heeft van minimaal 90 minuten, andere testen claimen 120 minuten. Daarnaast: geperst stro brand niet maar smeult...

Welk systeem u ook kiest, er zijn dus meerdere mogelijkheden om te bouwen met stro. Onze uitgebreide ervaring kan u helpen u bij het maken van de juiste keuze.


Wij leggen de nadruk op kwaliteit, en werken samen met professionele partijen.

Pagina strobouw 1/2
Pagina strobouw 2/2
Top <h4>leembouwcapiau.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/strobouw/">Strobouw</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/stucwerk/">Stuc- en schilderwerk</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/projecten/">Projecten</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/stiltecentrum-nijmegen/">Stiltecentrum Nijmegen</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/yogacentrum-sterksel/">Yogacentrum Sterksel</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/project-flemalle-museum-historique/">Flemalle Muséum Historique</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/project-woongroep-iewan/">Woongroep IEWAN</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/project-broedplaats-beekhuizen/">Broedplaats Beekhuizen</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/project-eikpunt-nijmegen/">Eikpunt Nijmegen</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/project-woning-noorwegen/">Woning Noorwegen</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/project-woning-lent/">Woning Lent</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/project-healthclub-heijenoord-arnhem/">Healthclub Heijenoord Arnhem</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/woning-lanaken/">Woning Lanaken</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/scouting-rheden/">Scouting Rheden</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/advies/">Advies</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/privacy/">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/verklaring-vgm/">Verklaring VGM</a></li> <li><a href="https://www.leembouwcapiau.nl/algemene-voorwaarden/">Algemene voorwaarden</a></li> </ul>